درباره ما

جمع آوری و پردازش اطلاعات يکي از ارکان توسعه و بهينه سازی سيستم ها ، خطوط انتقال نيرو ، توزيع و مصرف برق ، گاز و آب مي باشد. شرکت طراحي مهندسي مشهد تدبير سازنده دستگاه های اندازه گيری و ثبت اطلاعات با سابقه ای درخشان در ارائه مدلهای مختلف با کارايي هر چه بيشتر ، راهبرد خويش را در دقت بالا ، انطباق طراحي های جديد با نياز روز ، کاهش قيمت و خدمات پس از فروش بهتر قرار داده است.
سيستمهای جمع آوری اطلاعات شبکه برق در مدلهای مختلف با قابليتهای متفاوت در طول سالهای گذشته در بسياری از نقاط کشور نصب شده و مصدر خدمات ارزنده ای در توسعه و بهينه سازی شبکه توزيع نيروی برق بوده است. هم چنين سيستم های دستي جمع آوری اطلاعات کنتور و فرم های بازرسي در شرکت های آب ، برق و گاز کشور جهت جمع آوری مکانيزه اطلاعات کنتور و لاگ شيتها مورد بهره برداری قرار گرفته است.

ارتباط با ما

 


ایران ، مشهد
انتهای هاشمیه، بلوار نماز
نماز ۱، نماز ۱/۲، ساختمان مشهد تدبیر

تلفن:۳۸۲۲۹۵۰۰ ۵۱ (۹۸+)
تلفن:۳۶۰۶۸۴۹۹ ۵۱ (۹۸+)
فکس:۳۸۲۲۹۵۰۴ ۵۱ (۹۸+)
فکس:۳۶۰۷۰۰۵۸ ۵۱ (۹۸+)