آدرس:
ایران ، مشهد
انتهای هاشمیه، بلوار نماز
نماز ۱، نماز ۱/۲، ساختمان مشهد تدبیر

تلفن: ۳۸۲۲۹۵۰۰ ۵۱ (۹۸+)
تلفن: ۳۶۰۶۸۴۹۹ ۵۱ (۹۸+)
فکس: ۳۸۲۲۹۵۰۴ ۵۱ (۹۸+)
فکس: ۳۶۰۷۰۰۵۸ ۵۱ (۹۸+)
فروش: info@mashhadtadbir.com
پشتیبانی فنی: tech_support@mashhadtadbir.com

ارسال ایمیل
اختیاری

درباره ما

شرکت طراحي مهندسي مشهد تدبير فعاليت خود را از سال ۱٣٧٥ آغاز نموده است.دستگاه های power analyzer ، سيستم های اندازه گيری و ثبت پارامترهای الکتريکي شبکه برق Data Logger و دستگاه های Handy data collector از مهمترين محصولات ما مي باشند.
با ما آشنا شوید...